Disclaimer


Le Gîte Saint-Médard verricht bijzonder veel inspanningen om de op deze website gegeven informatie zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Le Gîte Saint-Médard aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.

Le Gîte Saint-Médard sluit verder iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van deze website uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Le Gite Saint-Medard. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico.

Le Gîte Saint-Médard is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele “hyperlinks” die aanwezig zijn op de website van Le Gite Saint-Medard.

De bezoeker van de internetsite van Le Gîte Saint-Médard is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn.